AMM

Anna Ceynowa wykładowczynią Akademii Menedżerów Muzycznych

Anna Ceynowa, Prezeska Fundacji EMPOWER POLAND oraz Przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego została właśnie wykładowczynią Akademii Menedżerów Muzycznych! Jej bogate doświadczenie (pełne prezentujemy poniżej) sprawia, że Ania poprowadzi  w 2024 roku aż dwa wykłady – pierwszy dotyczący znajomości funkcjonowania polskiego i globalnego rynku muzycznego, drugi dotyczyć będzie pozyskiwania funduszy i dotacji z Instytucji Kultury, na swoją działalność muzyczną.

BIO Anny Ceynowej:

Prezeska Fundacji EMPOWER POLAND oraz Przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego. Z ramienia fundacji realizuje szereg projektów wspierających lokalny rynek muzyczny, w tym m.in. kampanię społeczną Dzień Polskiej Muzyki, inicjatywę Miasta Muzyki, projekty edukacyjne oraz sieciujące firmy i organizacje polskiego rynku muzycznego. Jako Przewodnicząca RPRM podejmuje inicjatywy lobbingowe na rzecz wsparcia rozwoju sektora muzyki. Wcześniej blisko 14 lat pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie m.in. jako Naczelnik Wydziału Strategii, Analiz
i Sektorów Kreatywnych odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie polityki MKiDN ds. rozwoju sektorów kreatywnych, w tym m.in. utworzenie Programu Ministra „Rozwój Sektorów Kreatywnych” i innych mechanizmów wspierania polskiego sektora muzyki, gier wideo, nowych mediów, designu i ich eksportu oraz realizację badań sektorów kreatywnych. Uczestniczyła w pracach nad programami ministra kultury „Promocja polskiej kultury za granicą”, „Promesa Ministra”, „Program Wymiany Kulturalnej”, „Chopin” czy „Kultura Polska na Świecie”, a także w pracach grup roboczych UE ds. finansowania sektorów kultury oraz eksportu i umiędzynarodowienia przemysłów kreatywnych. Wcześniej z ramienia Departamentu Współpracy z Zagranicą odpowiadała za współpracę bilateralną i multilateralną Polski z krajami basenu Morza Bałtyckiego, Bałkanów oraz Australii i Nowej Zelandii w dziedzinie kultury oraz reprezentowała Polskę na forum organizacji międzynarodowych.  Była inspiratorką inicjatywy Polski o włączenie kultury do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a następnie odpowiadała za koordynację współpracy państw UE w „Obszarze Kultura” ww. Strategii. Zainicjowała i organizowała z ramienia resortu kultury cztery edycje konferencji „Music Export Conference” i „Dni Kreatywności”. Organizowała także szereg wydarzeń, koncertów, warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań networkingowych i misji dla branż kultury, w tym muzycznej. Uczestniczyła aktywnie (m.in. jako panelistka czy moderatorka) w dziesiątkach konferencji i spotkań branżowych w kraju i za granicą. Gościnnie wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego (studia podyplomowe: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w basenie Morza Bałtyckiego) oraz PWSTiTV (zajęcia z organizacji i finansowania sektorów kreatywnych na kierunku produkcji filmowej). Wcześniej pracowała jako dziennikarka muzyczna, producentka sesji zdjęciowych i stylistka. Ma na koncie także opiekę managementową czy touringową artystów oraz produkcje teledysków.

Category: AMM

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.