Podstawy prawa autorskiego

Program

 • Prawo autorskie. Zagadnienia
 • Indywidualność, twórczość, ochrona dzieła
 • Publikacja
 • Twórca
 • Współtwórca
 • Autorskie prawa osobiste
 • Autorskie prawa majątkowe
 • Dozwolony użytek
 • Prawo cytatu
 • Czas trwania praw autorskich
 • Fundusz Promocji Twórczości
 • Przejście autorskich praw majątkowych
 • Pełnomocnictwo
 • Umowa o dzieło
 • Umowa - zlecenie
 • Sampling – cytat w muzyce
 • Licencje Creativ Commons

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.