Regulamin Korzystania z Music TOOLBOX

 

  1. Wstęp

Niniejszy dokument określa warunki korzystania z Music TOOLBOX, oferowanego przez Akademię Menedżerów Muzycznych (AMM). Zakup produktu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

  1. Zakres Licencji

a) Music TOOLBOX jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno udostępniać materiałów zawartych w Music TOOLBOX osobom trzecim ani ich kopiować bez wyraźnej zgody AMM.

b) Każdy użytkownik ma prawo do korzystania z aktualizacji Music TOOLBOX, zgodnie z zasadami gwarancji dożywotnich aktualizacji.

 

3. Warunki Użytkowania

a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Music TOOLBOX w sposób zgodny z prawem, etyką oraz dobrymi obyczajami.

b) Zabrania się wykorzystywania Music TOOLBOX do działań nielegalnych lub nieetycznych.

 

  1. Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników Music TOOLBOX są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

  5. Prawa Autorskie

a) Wszystkie materiały w Music TOOLBOX są chronione prawem autorskim i stanowią własność AMM lub jej licencjodawców.

b) Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów w ramach licencji, bez praw do ich rozpowszechniania poza zakresem określonym w punkcie 2.

 

  1. Odpowiedzialność

AMM nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody wynikające z korzystania z Music TOOLBOX w sposób niezgodny z regulaminem.

 

  1. Reklamacje i Zwroty

Reklamacje i wnioski o zwrot należy kierować na adres e-mail: info@akademiamm.pl. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

 

  1. Zmiany w Regulaminie

AMM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w miejscu udostępniania Music TOOLBOX.

 

  1. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres info@akademiamm.pl.

 

Przez zakup Music TOOLBOX, użytkownik wyraża zgodę na powyższy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.