Sfera biznesowa pracy Artysty

Program

  • Wprowadzenie, przedstawienie
  • Pola eksploatacji w zawodzie muzyka
  • Realne koszta wykonywania zawodu.
  • Organizacja czasu
  • Wybory i ryzyka biznesowe
  • Współpraca z managementem i Artystą.
  • Decyzje i ich konsekwencje dla kariery.
  • Nowe media w służbie kariery
  • Skuteczna promocja
  • Networking

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.