Promocja muzyki

Program

  • Promocja produktów branży fonograficznej
  • Promocja radiowa
  • Promocja prasowa
  • Promocja telewizyjna
  • Rynek koncertowy
  • Promocja digital
  • Crowdfunding
  • Inne formy promocji

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.