Podstawy zarządzania projektami w realiach biznesu muzycznego

Program

  • Inicjowania projektu
  • Realizacji projektu
  • Definiowania celów, kamieni milowych
  • Tworzenia zespołu, motywowania, ról w zespole, różnych pomysłach na przywództwo
  • Budowanie zaufania ( min. na podstawie lessons learned )

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.