Management okiem Artysty

Program

  • Prezentacja wykładowcy
  • Początki kariery
  • Układ w zespole, podział obowiązków i pierwsze pomysły biznesowe
  • Ile biznesmena w artyście. Gdzie znaleźć równowagę.
  • Organizacja czasu, planowanie, styl pracy
  • Ćwiczenia
  • Panel dyskusyjny

Wykładowca


Mariusz Duda

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.