Firma fonograficzna w XXI wieku

Program

 • Wprowadzenie
 • Historia branży fonograficznej (do 1950 r.)
 • Zmiany na rynku fonograficznym (po 1950 r.)
 • Największe wytwórnie fonograficzne i ich strategie marketingowe
 • XXI wiek: Czas wytwórni niezależnych, era "chmury"
 • Wytwórnie niezależne - model funkcjonowania, przewaga nad “majorsami”
 • Indywidualni artyści i ich wytwórnie
 • Podmioty biznesu muzycznego i ich pola eksploatacji
 • Ekonomia w działalności fonograficznej
 • Kontrakty - rodzaje, specyfika, zasady tworzenia i podpisywania “dobrych kontraktów”
 • Produkty branży fonograficznej
 • Dystrybucja produktów fonograficznych
 • Polityka cenowa w branży fonograficznej
 • Promocja w branży fonograficznej
 • Właściwe wykorzystanie dobrodziejstw Internetu w promocji działalności fonograficznej, ustalenie strategii właściwej dla danego wykonawcy:
  • Social media
  • Kontakt z fanami
  • YouTube
  • Badanie rynku
  • Strona www
  • Blogi
 • Podsumowanie: Funkcjonowanie niezależnej wytwórni muzycznej w praktyce.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.