Cyfryzacja muzyki

Program

  • Przedsiębiorstwo a rewolucja
  • Własność intelektualna w dobie rewolucji
  • Cyfrowe produkty i ich rynki
  • Nowe modele sprzedaży cyfrowej
  • Motywy działania przedsiębiorców
  • Budowanie marki i jej wpływ
  • Futurologia przyszłości
  • Przedsiębiorca a artysta
  • Strumienie zarobku artystów

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.