Crowdfunding – społeczna rewolucja naszych czasów

Program

  • Przygotowanie strony projektu crowdfundingowego: film promocyjny, opis projektu, ekonomika nagród,
  • Promocja projektu: przygotowanie społeczności, kanały komunikacji, grupy docelowe, budowanie komunikatu, współpraca z mediami, harmonogram, złe i dobre praktyki,
  • Budżet projektu,
  • Case studies: omówienie wybranych projektów muzycznych,
  • Warsztat: przygotowanie przykładowego projektu muzycznego w podgrupach, prezentacja na forum oraz omówienie.

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.