Budowanie pozycji menedżera muzycznego

Program

 • Kto jest kim w branży  - organizacje na polskim rynku muzycznym
 • Management (mgmt)
 • Organizatorzy koncertów
 • Wytwórnie płytowe
 • Mgmt / record label – hybrydy
 • Dystrybutorzy biletów
 • Tłocznie płyt
 • Dystrybutorzy płyt
 • Sieci sklepów płytowych
 • Model biznesowy - manager / mgmt
 • Wstępna analiza rynku przy określonym profilu muzycznym  - profil muzyczny
 • Struktura mgmt
 • Zespół muzyczny = małe przedsiębiorstwo z własną strukturą
 • Stawki koncertowe
 • Modele biznesowe  z organizatorami koncertów
 • Inne przychody mgmt z działaności artsty
 • Wizerunek firmy – podstawowe założenia
 • Strategia rozwoju

Wykładowca

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.