AMM

Piotr Kabaj dołącza do kadry Akademii Menedżerów Muzycznych

Piotr Kabaj, jedna z najważniejszych postaci polskiej (też nie tylko) branży muzycznej, która po 1989 roku ukształtowała ten rynek, został wykładowcą Akademii Menedżerów Muzycznych. Jego wykład dotyczący szeroko pojętej (ale treść zajęć będzie niezwykle szczegółowa) pracy z Artystą w ramach kontraktu firmy fonograficznej odbędzie się w ramach 15.edycji AMM (7 grudnia 2019).

Osoby zainteresowane polskim przemysłem fonograficznym (a więc uczestnicy i absolwenci Akademii) doskonale znają naszego nowego wykładowcę, ale oczywiście przybliżamy jego sylwetkę w przekrojowym biogramie.

Piotr Kabaj od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą muzyczną. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy VMS, spółki-córki giełdowego IMS, lidera marketingu sensorycznego w Polsce.  W latach 2013-2019 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym  Warner Music na Polskę i Europę Wschodnią. W 2013-2014 zaangażowany był jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Parlophone (Polska i Europa Centralna), zaś w okresie od 2004-2013 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego EMI Music Poland  i Europę Centralną/Wschodnią. W latach 1990-2004 był Prezesem i Dyrektorem zarządzającym, współzałożycielem Kompanii Muzycznej Pomaton, Pomaton EMI. Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu ZPAV. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Stanford University.

Category: AMM

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.